Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs (IIPSy)

Noord-Holland behoorde tot een van de drie eenheden waar het minst synthetische drugs werden aangetroffen. We vroegen ons af: worden deze drugs bij ons echt niet geproduceerd, of is dat wel het geval, maar zien we het niet? Om antwoord te geven op die vraag is het projectteam IIPSy in september 2019 gestart. Het doel van dit projectteam is om de integrale intelligencepositie op synthetische drugs te vergroten. Het projectteam werkt langs drie sporen, die ieder op een andere manier bijdragen aan het verstevigen van de integrale intelligence positie op synthetische drugs:

  • Spoor 1: verzamelen, opwerken en analyseren van casuïstiek door een integraal operationeel team.
  • Spoor 2: data stapelen om zo indicatoren van productielocaties te identificeren, te toetsen en geografisch te analyseren.
  • Spoor 3: inzicht creëren in het criminele bedrijfsproces van synthetische drugs aan de hand van het barrièremodel synthetische drugs.

De combinatie van deze 3 sporen vergroot op unieke wijze de integrale informatiepositie op dit thema.