Dichterbij een veiliger Noord-Holland

In de regionale eenheid Noord-Holland werken we met 34 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie samen met diverse publieke en private partners aan de veiligheid van onze inwoners. In dit jaarverslag leest u aan welke thema's we in 2020 werkten, welke projecten en activiteiten we uitvoerden en welke effecten en resultaten we behaalden.

JAARVERSLAG 2020

Aan deze thema's werkten we

Samenwerken aan integrale veiligheid

Regioburgemeester Jos Wienen: "Een terugblik op het jaar 2020. Het was een jaar waarin van alles is gebeurd, wat we nooit hadden voorspeld en een jaar waarin van alles niet is gebeurd, wat we wel hadden gepland. Maar ondanks alle onverwachte wendingen is het gezamenlijk werken aan veiligheid en de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit in Noord-Holland onverminderd door gegaan. Ik ben dan ook  trots op de resultaten die we in 2020 bereikten."

De regionale eenheid Noord-Holland bestaat uit drie districten (Noord-Holland-Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland) en 34 gemeenten. Bekijk de regio op dit kaartje.

Over ons

In de eenheid Noord-Holland wordt door twee belangrijke samenwerkingsverbanden gewerkt aan de veiligheid van onze inwoners: het RIEC Noord-Holland en Noord-Holland Samen Veilig. Hieronder leest u meer over de doelstellingen en partners van deze samenwerkingsverbanden. 

image

Jaarrekening 2020

Bekijk de volledige jaarrekening