Op zoek naar verbinding met een hechte gemeenschap

De verbinding met de verschillende huidige en voormalige vissersgemeenschappen in Noord-Holland vormt de sleutel tot succes in de strijd tegen maritieme smokkel. In dit deelproject leggen we in enkele pilotgemeenten in Noord-Holland actief de verbinding met deze gemeenschappen.

 

Samen met inwoners van enkele pilotgemeenten ontwikkelen we een interventiestrategie, gericht op drugscriminaliteit en drugsgebruik onder jongeren. We trekken hierbij samen op met het project Criminele Aanwas uit het overkoepelende programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland.