Schimmige schuren

We maken inwoners van het buitengebied weerbaar tegen criminele inmenging. Zo voorkomen we dat schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen door criminelen gebruikt worden voor de productie van drugs.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Keurmerk veilig buitengebied