Integrale aanpak CTER

Signalen van radicalisering en extremisme werden in Noord-Holland integraal geagendeerd in het ‘integrale informatie overleg’ (i2o) in de 3 Zorg- en Veiligheidshuizen. Deze signalen zijn feitelijke gedragingen of extremistische uitingen op grond van (religieuze of politieke) ideologieën waar mogelijk een risico van uitgaat. De bespreking van een signaal in het i2o leidde tot een integraal advies aan de gezagsdriehoek over het al dan niet inzetten van een integrale aanpak.

Resultaten & effecten

  • In 2020 werden tientallen nieuwe signalen geagendeerd in de 3 Zorg- en Veiligheidshuizen;
  • In de gevallen waar de integrale partners een signaal als CTER duidden, werd - na besluitvorming in de gezagsdriehoek - een integraal casusoverleg georganiseerd met betrokken partners;
  • In 2020 bespraken we tientallen casussen in een integraal casusoverleg in de Zorg- en Veiligheidshuizen. Dat waren deels nieuwe casussen, maar het ging ook om casussen die al liepen voor 2020;
  • Het gros van de casussen ging over gewelddadig salafisme, daarna volgden casussen rondom respectievelijk rechtsextremisme, overige ideologieën en linksextremisme.