Maritieme smokkel

PROGRAMMA ONDERMIJNING

In Nederland worden grote hoeveelheden cocaïne via zee binnengebracht. Door de waterrijke infrastructuur, vele (jacht)havens, aanwezige nautische kennis en kunde en gevestigde maritiem-gerelateerde bedrijven, spelen inwoners, facilitators en bedrijven in Noord-Holland een sleutelrol in de criminele processen van maritieme smokkel. 

Het project Maritieme Smokkel is gericht op het voorkomen, verstoren en stoppen van deze criminele processen en daaruit voortvloeiende vormen van ondermijnende criminaliteit, zoals witwassen en vastgoedfraude. Dat doen we in vier deelprojecten.

Schone en weerbare visserij

Schone en weerbare visserij

Pakketten drugs worden vanaf containerschepen overboord gegooid op de Noordzee. De pakketten worden vervolgens opgevist door kleinere boten en aan wal gebracht. Hoewel de beroepsvisserij hoofdzakelijk bestaat uit hardwerkende vissers die een eerlijke, toekomstbestendige sector nastreven, is gebleken dat een deel van die sector - door toenemende (financiële) kwetsbaarheden - vatbaar is voor de invloed van criminelen en betrokken raakt bij deze vorm van maritieme drugssmokkel.

Het projectteam, dat bestaat uit vertegenwoordigers van politie, Belastingdienst/Douane, NVWA, Openbaar Ministerie en twee pilotgemeenten, onderzoekt welke rol vissers in deze MO spelen en hoe zij daarbij betrokken raken. Daarnaast ontwikkelt het team interventies en barrières die bijdragen aan een schone en weerbare visserijsector, om zo het zelfreinigend vermogen van de sector te stimuleren.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Aanpak jachthavens en daarbij behorende gelegenheidsstructuren

Aanpak jachthavens en daarbij behorende gelegenheidsstructuren

Jachthavens zijn interessant voor criminelen. Dat komt door de ligging, anonimiteit en het ontbreken van voldoende controle en toezicht door overheidsinstanties. Dit deelproject richt zich op het verkleinen van de criminele kansen in jachthavens en het stimuleren van een criminaliteitwerende houding bij inwoners, ambtenaren, ondernemers en professionals in en rond jachthavens.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Witwassen in de vastgoedsector

Witwassen in de vastgoedsector

Het criminele proces van maritieme smokkel vindt zijn weerslag in lokale ondermijning. Lokaal vastgoed wordt opgekocht met crimineel geld dat is verdiend met maritieme smokkel.

Dit deelproject heeft tot doel een zuivere, eerlijke vastgoedbranche in Noord-Holland te realiseren en de impact van witwassen op de maatschappij te verkleinen. De activiteiten zijn gericht op het aanpakken en voorkomen van misbruik in de vastgoedsector in onze eenheid. Aan de hand van de kennis en ervaringen die we opdoen in de repressieve signaalaanpak, ontwikkelen we in samenwerking met private en publieke partners effectieve barrières in het ketenproces vastgoed.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Op zoek naar verbinding met een hechte gemeenschap

Op zoek naar verbinding met een hechte gemeenschap

De verbinding met de verschillende huidige en voormalige vissersgemeenschappen in Noord-Holland vormt de sleutel tot succes in de strijd tegen maritieme smokkel. In dit deelproject leggen we in enkele pilotgemeenten in Noord-Holland actief de verbinding met deze gemeenschappen.

 

Samen met inwoners van enkele pilotgemeenten ontwikkelen we een interventiestrategie, gericht op drugscriminaliteit en drugsgebruik onder jongeren. We trekken hierbij samen op met het project Criminele Aanwas uit het overkoepelende programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

image

Overige projecten programma ondermijning

Intensiveren afpakken en Uitbuiting worden anders gefinancierd. Er moet ruimte zijn voor een tekstuele toelichting hier die dat aanstipt.