Zorg & Veiligheid

We zetten in op het versterken van de ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein. Want: veel veiligheidsvraagstukken kennen een zorgcomponent en veel zorgvraagstukken kennen een veiligheidscomponent. Het is dan ook zaak om gezamenlijk bij te dragen aan de vroegsignalering, preventie en oplossing van de problemen waar kwetsbare mensen in de samenleving tegen aan lopen. 

(deze tekst is nog onder voorbehoud)

Wat hebben we gedaan bij dit project

image