CTER

Het project CTER staat voor Contraterrorisme, het tegengaan van polarisatie, extremisme en radicalisering.

Blijvende, lokale expertise op het gebied van polarisatie, radicalisering, extremisme en terrorisme vergt een grote investering. Daarom is het van belang om de krachten te bundelen en deze (lokale) expertise ook op regionaal niveau te organiseren, te borgen en weer lokaal beschikbaar te stellen. Uiteraard in nauwe afstemming met de NCTV (Nationaal Co├Ârdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en andere (landelijke) partners. Daarnaast is de rol van de politie en het Openbaar Ministerie als regionaal georganiseerde partijen dusdanig groot dat een eenduidige integrale aanpak op het niveau van de eenheid wenselijk is.

Onze aanpak is breed: van primaire preventie tot vroegsignalering en van een integrale aanpak van casuïstiek tot repressie.

Het project is gericht op:

  1. het stimuleren van een inclusieve samenleving om polarisering en radicalisering (en zodoende extremisme en terrorisme) te voorkomen;
  2. het vroegtijdig onderkennen van de dreiging die uitgaat van geradicaliseerde en extremistische personen, groeperingen en instituties;
  3. het borgen van het adequaat uitvoeren van het geheel van overheidsmaatregelen om extremisme en terrorisme in de eenheid Noord-Holland te bestrijden.

Wat hebben we gedaan bij dit project

image