Inzet externe deskundigheid

4 gemeenten in de eenheid zijn ondersteund door een adviesbureau voor persoonsgerichte aanpak van radicalisering en gewelddadig extremisme. De ondersteuning werd geboden bij het voeren van (duidings)gesprekken met personen en/of instanties en advisering over de lokale operationele aanpak van complexe CTER-casuïstiek.

Resultaten & effecten

  • Door de ondersteuning konden de gemeenten een goede, integrale duiding maken van het signaal en een passende interventie inzetten;
  • Dit ging bijvoorbeeld om een persoonsgerichte aanpak, maar ook om het vergroten van de weerbaarheid van gemeenschappen door het tegenhouden van externe extreme invloeden.