Aanpak jachthavens en daarbij behorende gelegenheidsstructuren

Jachthavens zijn interessant voor criminelen. Dat komt door de ligging, anonimiteit en het ontbreken van voldoende controle en toezicht door overheidsinstanties. Dit deelproject richt zich op het verkleinen van de criminele kansen in jachthavens en het stimuleren van een criminaliteitwerende houding bij inwoners, ambtenaren, ondernemers en professionals in en rond jachthavens.