Opvolging ondermijningsbeeld Schiphol

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en de Stuurgroep Aanpak Ondermijning is onder begeleiding van project Orville in het voorjaar van 2020 het Ondermijningsbeeld Schiphol opgeleverd. Dit beeld biedt inzicht in de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit op de luchthaven en bevat aanbevelingen aan de publieke en private partners voor het gezamenlijk treffen van concrete maatregelen hiertegen. Het Ondermijningsbeeld heeft de urgentie van de aanpak van ondermijning op de luchthaven verder onderstreept.  Ondermijning staat hoog op de agenda van publieke en private partijen op Schiphol.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Opvolging ondermijningsbeeld Schiphol