Witwassen in de vastgoedsector

Het criminele proces van maritieme smokkel vindt zijn weerslag in lokale ondermijning. Lokaal vastgoed wordt opgekocht met crimineel geld dat is verdiend met maritieme smokkel.

Dit deelproject heeft tot doel een zuivere, eerlijke vastgoedbranche in Noord-Holland te realiseren en de impact van witwassen op de maatschappij te verkleinen. De activiteiten zijn gericht op het aanpakken en voorkomen van misbruik in de vastgoedsector in onze eenheid. Aan de hand van de kennis en ervaringen die we opdoen in de repressieve signaalaanpak, ontwikkelen we in samenwerking met private en publieke partners effectieve barrières in het ketenproces vastgoed.