Versterken van onderzoek en aanpak drugscriminaliteit op Schiphol

In dit deelproject wordt gewerkt aan een innovatieve locatiegerichte aanpak voor het voorkomen, vroegtijdig herkennen en verstoren van niet integer of crimineel gedrag in de bagagekelder. In dit project werken we samen met een onderzoeksinstituut vanuit de expertise gedragswetenschap.