Productielocaties drugs

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Noord-Holland heeft een groot agrarisch buitengebied dat veel gelegenheid biedt voor de productie van zowel soft- als harddrugs. Bovendien beschikt het gebied over de benodigde infrastructuur om drugs te vervoeren en te verhandelen (veel havens, Schiphol en de nabijheid van Amsterdam). 

Het project Productielocaties Drugs werkt in 3 deelprojecten aan:

  • Het vergroten van de weerbaarheid van het agrarisch buitengebied om te voorkomen dat schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen door criminelen gebruikt worden voor de productie van drugs (Schimmige Schuren);
  • Het verbeteren van de integrale informatiepositie, met name ten aanzien van synthetische drugsproductie (Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs, afgekort IIPSy);
  • Het vergroten van het bewustzijn door te wijzen op risico’s en de verschijningsvormen van drugsproductie, zodat er meer en betere meldingen worden gedaan (NH Drugsalert).

Deze deelprojecten staan niet los van elkaar: er vindt voortdurend kruisbestuiving plaats.

NH Drugsalert en Schimmige Schuren richten zich allebei op bewustwording en meldingsbereidheid. Van inwoners van dorpen en steden (NH Drugsalert) en van agrariërs in het buitengebied (Schimmige Schuren). Als er daardoor meer meldingen komen, onderneemt IIPSy hier actie op. IIPSy ziet waar nog weinig meldingen binnenkomen, wat weer aanleiding is om een gerichte communicatiecampagne in te zetten (NH Drugsalert). Daarnaast profiteren we in het project IIPSy van de samenwerking die tussen partners is ontstaan bij het Keurmerk Veilig Buitengebied (Schimmige Schuren). Andersom biedt IIPSy interessante informatie voor gemeenten, over kwetsbare locaties. Hierdoor ontstaan er aanknopingspunten om aan de slag te gaan met Schimmige Schuren.

Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs (IIPSy)

Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs (IIPSy)

Noord-Holland behoorde tot een van de drie eenheden waar het minst synthetische drugs werden aangetroffen. We vroegen ons af: worden deze drugs bij ons echt niet geproduceerd, of is dat wel het geval, maar zien we het niet? Om antwoord te geven op die vraag is het projectteam IIPSy in september 2019 gestart. Het doel van dit projectteam is om de integrale intelligencepositie op synthetische drugs te vergroten. Het projectteam werkt langs drie sporen, die ieder op een andere manier bijdragen aan het verstevigen van de integrale intelligence positie op synthetische drugs:

  • Spoor 1: verzamelen, opwerken en analyseren van casuïstiek door een integraal operationeel team.
  • Spoor 2: data stapelen om zo indicatoren van productielocaties te identificeren, te toetsen en geografisch te analyseren.
  • Spoor 3: inzicht creëren in het criminele bedrijfsproces van synthetische drugs aan de hand van het barrièremodel synthetische drugs.

De combinatie van deze 3 sporen vergroot op unieke wijze de integrale informatiepositie op dit thema.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

NH Drugs Alert

NH Drugs Alert

Voor een effectieve aanpak van drugscriminaliteit, zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van meldingen over (vermoedens van) drugsproductielocaties van inwoners en ondernemers. Daarom zetten we bij het deelproject NH Drugs Alert in op bewustwording onder deze doelgroepen. Met communicatiecampagnes en voorlichtingsacties wijzen we op verschijningsvormen van drugsproductie, hoe je deze kunt herkennen en wat de risico’s ervan zijn.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Schimmige schuren

Schimmige schuren

We maken inwoners van het buitengebied weerbaar tegen criminele inmenging. Zo voorkomen we dat schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen door criminelen gebruikt worden voor de productie van drugs.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

image

Overige projecten programma ondermijning

Intensiveren afpakken en Uitbuiting worden anders gefinancierd. Er moet ruimte zijn voor een tekstuele toelichting hier die dat aanstipt.