Integrale leersessies casusaanpak

We organiseerden 2 integrale leersessies voor medewerkers van gemeenten, politie en openbaar ministerie, zorg- en veiligheidshuizen en gemeentelijk experts. In deze sessies leerden betrokken professionals van bestaande complexe integrale casussen en verkenden zij hoe we in de toekomst bij vergelijkbare casuïstiek kunnen handelen.

Resultaten & effecten

Uit de sessies kwam het belang naar voren van:

  • goede integrale informatie-inwinning, deling & duiding, zodat we een goede risicoschatting van gedrag kunnen maken;
  • goede verbinding met bestuurlijke driehoek/burgemeester, zodat vanuit openbare orde & veiligheid de driehoeksleden goed hun rol kunnen pakken;
  • goede regievoering in complexe casu├»stiek, omdat er sprake is van veelheid aan partijen en schotten tussen processen.