Betere samenwerking

In januari hielden we een brainstorm met gemeenteambtenaren en ZSM-medewerkers. We hadden het over de vraag hoe de verschillende organisaties tot een betere samenwerking kunnen komen en als gevolg daarvan effectiever kunnen optreden.

(tekst is onder voorbehoud)

Resultaten & effecten

  • Eén van de mogelijkheden die aan de orde kwam, is om te onderzoeken hoe er een uitwisseling van informatie kan plaatsvinden tussen de gemeenten en ZSM en welke rol bijvoorbeeld de Zorg- en Veiligheidshuizen daarin kunnen spelen.