NH Drugs Alert

Voor een effectieve aanpak van drugscriminaliteit, zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van meldingen over (vermoedens van) drugsproductielocaties van inwoners en ondernemers. Daarom zetten we bij het deelproject NH Drugs Alert in op bewustwording onder deze doelgroepen. Met communicatiecampagnes en voorlichtingsacties wijzen we op verschijningsvormen van drugsproductie, hoe je deze kunt herkennen en wat de risico’s ervan zijn.