Regionale monitor niet-vergunde prostitutie

Op dit moment is er binnen de eenheid vooral zicht op de vergunde prostitutie. Daar vinden ook de reguliere controles plaats. Op internet wordt op tal van plekken seksuele dienstverlening aangeboden. Dit betreft zowel vergunde als niet-vergunde dienstverlening. De ervaring leert dat met name de niet-vergunde sector kwetsbaar is voor misstanden als uitbuiting. Dit deelproject is erop gericht beter zicht te krijgen op niet-vergunde prostitutie, zodat deze misstanden beter kunnen worden aangepakt. 

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Dashboard online aanbod prostitutie