CTER

Trends en ontwikkelingen 2020

De NCTV had in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52 (DTN52) in 2020 het dreigingsniveau in Nederland vastgesteld op niveau 3 van de 5. Dat betekent dat de terroristische dreiging nog aanzienlijk was. Niet alleen vanuit de gewelddadig salafistische hoek. In Europa, en ook in Nederland, achtte de NCTV een rechts-terroristische aanslag voorstelbaar. Ook extreemlinkse actiegroepen gingen zich meer roeren. In 2020 kregen we te maken met de effecten in de maatschappij door de COVID-19 crisis en toenemende anti-overheidssentimenten. Het thema CTER vroeg dus in 2020 onverminderde inzet van de integrale partners: regionale investering op kennisbundeling en -uitwisseling, zodat we lokale investering op primaire preventie, vroegsignalering en een integrale aanpak van casuïstiek borgen.