Inrichting bestuurlijk toezicht prostitutie

Op dit moment voert de politie het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche uit. Landelijk is afgesproken dat dit wordt teruggelegd bij de gemeenten. In dit deelproject worden voor de gemeenten in onze eenheid hiervoor de randvoorwaarden gecreëerd en zorgen we voor een goede overgangsperiode.