Deskundigheidsbevordering

We organiseerden een groot scala aan trainingen en webinars voor professionals uit het veiligheids-zorgdomein. Hierin deelden we kennis over polarisatie, radicalisering en extremisme. Deelnemers waren afkomstig van de politie-eenheid Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, ruim 20 gemeenten, 3 zorg- en veiligheidshuizen, jongerenwerk en mentoren van ‘ONE-on-ONE’, GGD, GGZ en jeugdzorg.

Resultaten & effecten

  • 2 basistrainingen ‘radicalisering’ voor GGZ-professionals;
  • 1 driedaagse training radicalisering en multicultureel vakmanschap, op locatie;
  • Start 1 driedaagse training radicalisering en multicultureel vakmanschap. In verband met de COVID-19-maatregelen heeft deze deels digitaal plaatsgevonden (1 dag). De andere 2 dagen vinden fysiek plaats, zodra dit weer mogelijk is;
  • 1 training voor eerstelijnsprofessionals in het jeugddomein, lokaal gegeven met een interactief deel. 3 andere trainingen zijn vanwege de corona-maatregelen verplaatst naar 2021;
  • 17 korte webinars (1,5 uur) met diverse onderwerpen (in totaal ruim 350 deelnemers). 5 webinars boden we twee keer aan, op verzoek én gezien actualiteiten (denk aan webinar polariserende demonstraties in juli, de periode waarin veel demonstraties plaatsvonden);
  • 6 verdiepingssessies ‘duidingsdimensies rechtsextremisme’ (90 deelnemers);