Cyber

De samenleving verandert. De openbare orde en veiligheidsproblematiek kent een digitale component die steeds groter wordt. Inwoners van de 34 gemeenten in de eenheid Noord-Holland worden steeds vaker slachtoffer van cybercrime. De politie zag in de eerste helft van 2020 een stijging van 104% in het aantal meldingen en aangiften ten opzichte van het voorgaande jaar. Cybercriminaliteit in onze eenheid blijft stijgen en zal dit blijven doen.

De digitale mogelijkheden ontwikkelen zich razendsnel en criminelen maken daar handig gebruik van. De aanpak van cybercrime stelt gemeenten, OM, politie en andere partners dan ook voor grote uitdagingen. Met het project Cybercrime ondersteunen we partners bij de aanpak van crybercriminaliteit in brede zin. Hiermee verstaan we alle delicten die worden gepleegd met gebruikmaking van ICT als middel.

De eenheid Noord-Holland werkt op landelijk niveau nauw samen met andere eenheden in de aanpak van cybercrime. Vanuit Noord Holland Samen Veilig zijn we aangesloten bij de landelijke CityDeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime met twee deelnemende projecten: Hackshield en project Online Orde dat in 2021 start.  

Lees meer

Hackshield

Over dit deelproject

Bij het project Hackshield worden kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar met behulp van een online game opgeleid tot ‘Junior Cyber Agents.’ Zij leren de gevaren van cybercriminaliteit kennen en hoe zij zichzelf en hun omgeving hiertegen kunnen beschermen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder meer gemeenten en politie. Met het project Hackshield is NHSV één van de partners van de landelijke Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Periodieke rapportages

Over dit deelproject

Met het ontwikkelen van rapportages, gaven we onze partners meer inzicht in de aard en omvang van crybercriminaliteit in hun werkveld. Zo boden we aanknopingspunten voor een effectieve en efficiënte (lokale) aanpak van deze criminaliteitsvorm.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Ontwikkeling en training

Ontwikkeling en training

Om bij professionals van onze partners de kennis van cybercrime te vergroten, ontwikkelden we enkele trainingen. Vanwege de beperkende maatregelen in verband met de bestrijding van het Covid-19 virus zijn deze trainingen uiteindelijk gegeven in de vorm van webinars.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging

We richten ons op het verbeteren van de informatiebeveiliging bij de 34 gemeenten binnen onze eenheid. Een betrouwbare en veilige informatievoorziening is essentieel voor gemeenten: door de toenemende digitalisering is het steeds belangrijker dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens van inwoners en organisaties. We moeten deze informatie goed beschermen en we moeten er voor zorgen dat cybercriminelen geen toegang krijgen tot de gemeentelijke systemen.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

image