Intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking CTER

In 2020 startten we met de bestuurlijke kopgroep CTER. Hiermee stimuleerden we intergemeentelijke samenwerking op het complexe vraagstuk van ‘maatschappelijke ondermijning’. De gemeenten Langedijk, Zaanstad, Haarlem, Haarlemmermeer, Den Helder, Alkmaar, Purmerend, Velsen en Hoorn haakten hier bij aan. De kopgroep continueert haar activiteiten in 2021.

Resultaten & effecten

  • Deze gemeenten ontwikkelden gezamenlijk deskundigheid;
  • Op het gebied van maatschappelijke weerbaarheid;
  • En op het gebied van vroegsignalering op thema’s als preventie ongewenste polarisatie in het onderwijs, verbeterde samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein en beter, verantwoord online signaleren;
  • In 2021 bundelen ze deze lokale, regionale en landelijke kennis en ervaring tot een handelingsperspectief.