Criminele uitbuiting

Uit onderzoek blijkt, dat personen met een lichte verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtsketen. Deze mensen zijn niet altijd alleen dader van een strafbaar feit, maar kunnen ook slachtoffer van criminele uitbuiting zijn. Onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel laat zien, dat er bij professionals onvoldoende kennis en bewustzijn is over deze vorm van mensenhandel. Om slachtoffers de juiste hulp te kunnen bieden én de daders van uitbuiting te kunnen aanpakken, is het van belang deze slachtoffers vroegtijdig te herkennen. 

In dit deelproject werken we aan het voorkomen van criminele uitbuiting. Dit doen we door professionals toe te rusten met kennis en een handelingsperspectief en door (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting weerbaarder te maken.

Voor dit project waren aanvankelijk geen middelen beschikbaar. In het laatste kwartaal van 2020 hebben de ministeries van Justitie & Veiligheid, Volksgezondheid Welzijn & Sport en Sociale Zaken & Werkgelegenheid voor dit project gezamenlijk een subsidie beschikbaar gesteld (max. € 100.000,- per jaar voor drie jaar).