Communicatie aan netwerk bij ontwikkelingen en actualiteiten

  • In maart en april 2020 stelden we voor ons netwerk een impactanalyse op. Deze analyse ging over de effecten van de COVID-19-maatregelen op polarisatie, radicalisering, extremisme en terrorisme. En over de gevolgen voor de voortgang van het project.
  • Op 30 oktober stelden we uit naam van de stuurgroep CTER een alertheidbericht voor ons netwerk op. Dit bericht over gewelddadig salafisme stuurden we als reactie op de aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk. Ogenschijnlijk lokale gebeurtenissen kunnen door de (sociale) media zomaar een dreigend karakter krijgen met zelfs internationale dimensies. We benadrukten het belang van een goed signaleringsnetwerk in de vroege preventie van extremisme en het belang van een goede verbinding met verschillende gemeenschappen

Resultaten & effecten

  • We zonden onze informatieproducten aan de bestuurders van de betrokken organisaties op het thema CTER (burgemeesters, eenheidsleiding politie Noord-Holland, parketleiding Openbaar Ministerie Noord-Holland) en hun ondersteuners.