Zorg & Veiligheid

De projectleider heeft begin 2020 een startdocument opgesteld. Helaas is zij in juni 2020 door ziekte uitgevallen en was er geen vervanger beschikbaar.

Wat hebben we gedaan bij dit project

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Pilot Veilig Thuis op ZSM Betere samenwerking