Doorontwikkeling gemeentelijk expert radicalisering & terrorisme

We stelden een Noord-Hollandse poule van 3 'gemeentelijk experts' op, een per veiligheidshuisregio. Zij nemen de rol van een externe expert deels. Deze gemeentelijk experts adviseerden over het opzetten van de signaleringsnetwerk, brengen zelfstandig signalen in, ondersteunen bij het aanleveren van informatie voor de weegtafels en spelen een belangrijke rol in de duiding. Buiten het standaard takenpakket werden de gemeentelijk experts steeds vaker gevraagd om landelijke en regionale ontwikkelingen in relatie tot mogelijke lokale CTER-veiligheidsproblemen (online) te monitoren en te ondersteunen bij het persoonlijke contact met subjecten en/of organisaties. In 2020 volgden de 3 gemeentelijk experts de meerdaagse post-HBO opleiding  “Radicalisering & Terrorisme Expert”. Zij rondden de opleiding met succes af en zijn mogen nu de titel RTE® achter hun naam zetten.

Resultaten & effecten

  • Meer expertise op veiligheidshuisniveau over de integrale signaal- en casusaanpak op het gebied van CTER;
  • Met de opleiding borgden wij deze deskundigheid intern.