Opleiden bestuurlijk toezichthouders prostitutie

Voor de nieuw op te leiden toezichthouders prostitutie van de gemeenten is een speciaal op hen gerichte opleiding van de Politieacademie ingekocht. Het controleren van vergunningsvoorwaarden in en van vergunde seksinrichtingen, zoals raamprostitutie en clubs vergen specifieke competenties op het gebied van communicatie, houding en gedrag. Tijdens deze opleiding leren de toezichthouders de vaardigheden en kennis om bestuurlijke controles in en van seksinrichtingen op een professionele wijze uit te voeren.

Resultaten & effecten

  • In 2020 is de opleiding gevolgd door 16 bestuurlijk toezichthouders. In 2021 zullen nog eens 16 toezichthouders de opleiding volgen. Samen met de al aanwezige toezichthouders, gaan deze nieuw opgeleide toezichthouders de drie districtelijke teams in de regio vormen. De deelnemers aan de opleiding waren afkomstig uit verschillende gemeenten, waardoor al tijdens de opleiding de eerste stappen in de regionale samenwerking zijn gezet.