Bestuurlijke besluitvorming

Met alle betrokken partners is vanuit het project een bestuurlijk besluit voorbereid, ten behoeve van de inrichting van het bestuurlijk toezicht op prostitutie in regionaal verband.

Resultaten & effecten

  • In alle gezagsdriehoeken in onze eenheid heeft gelijke besluitvorming plaatsgevonden. Dat betekent concreet dat er overeenstemming is over het regionaal inrichten van prostitutiecontroles in de verschillende gemeenten, in drie districtelijke teams. Op basis hiervan wordt nu gewerkt aan een inrichtingsplan om aan dit besluit uitvoering te kunnen geven.