Keurmerk veilig buitengebied

Het Keurmerk Veilig Buitengebied staat voor een publiek-private samenwerking in de aanpak van criminaliteit in het buitengebied op gemeentelijk- of driehoeksniveau, waarbij een groot aantal belanghebbenden samenwerken. Naast gemeenten en Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)  gaat het daarbij in de eenheid Noord-Holland om onder meer omgevingsdiensten, politie, brandweer, bewoners, agrariërs, energieleveranciers de Land- en Tuinbouworganisatie, drinkwaterbedrijf PWN en natuur- en landschapsbeheerders.

Resultaten & effecten

  • Inmiddels is het Keurmerk Veilig Buitengebied gestart in de gemeenten Koggenland en Hollands Kroon.
  • Daarnaast is door de colleges van twaalf andere gemeenten in de eenheid het voornemen uitgesproken om in 2021 met het Keurmerk van start te gaan.