Juridische en praktische basis voor ketensamenwerking

We werkten aan een juridische en praktische basis voor de samenwerking tussen alle partners in de veiligheidsketen die betrokken zijn bij de aanpak van drugscriminaliteit.

Resultaten & effecten

  • Er is een eenheidscoördinator Synthetische Drugs aangesteld, die als centraal aanspreekpunt op dit thema voor de eenheid fungeert. De eenheidscoördinator is tevens inhoudelijk specialist op het thema en aangesloten bij het landelijke overleg van syndru-coördinatoren.
  • Het Convenant Aanpak Drugslocaties Noord-Holland is opgesteld en ondertekend door alle (publieke én private) partners die betrokken zijn bij de aanpak van drugscriminaliteit. Op basis van dit convenant kunnen convenantpartners binnen de geldende privacywetgeving informatie uitwisselen, zodat drugslocaties beter, sneller en effectiever opgespoord en daders vervolgd kunnen worden.
  • Op basis van dit convenant is een integraal draaiboek opgemaakt, waarin duidelijk wordt welke partner wat doet na ontmanteling van een drugslocatie.
  • We maakten een integraal dumpingenprotocol, dat door partners gebruikt wordt bij het aantreffen van chemisch drugsafval.
  • We maakten een webpagina over synthetische drugs in Noord-Holland voor Agora, het online platform dat binnen de Politie wordt gebruikt om samen te werken en kennis met elkaar te delen. 
  • Deze resultaten hebben bijgedragen aan een verbeterde samenwerking tussen de ketenpartners in onze regio. Hierdoor is een gemeenschappelijk gevoel van urgentie ontstaan ten aanzien van de aanpak van de productie van drugs.