Spoor 1: signalen opwerken, analyseren en oppakken

We werkten integraal meer dan 125 signalen op en kregen hierdoor zicht op spelers in de synthetische drugsproductie in Noord-Holland.

Resultaten & effecten

  • Er zijn meer dan 80 interventies uitgevoerd, die hebben bijgedragen aan de ontmanteling van 9 labs en 8 opslagplaatsen. Daarnaast hebben we tussen de 30 en 40 dumpingen in beeld gebracht.
  • De dynamische manier waarop we binnen IIPSy samenwerken geniet veel belangstelling in onze regio en is ook daarbuiten niet onopgemerkt gebleven. De aanpak is door de minister van Justitie & Veiligheid in zijn brief aan de Tweede Kamer van 13 november 2020 bijvoorbeeld als ‘best practice’ genoemd. Hiermee is een bijdrage geleverd aan het creëren van urgentie voor de aanpak van de productie van synthetische drugs.